​כאשר החתימות על המסמך הם בשם חברה,  על הנוטריון לוודא את זהותם של האנשים החותמים בפניו, ואת היותו של האדם מורשה חתימה בשם החברה.

יש לאמת זאת ע"י ראיה בכתב.

לפיכך יש להציג תעודת זהות החותם,

תעודת רישום של החברה, החלטת דירקטוריון על הרשאה לחתימה בשם החברה

ומכתב אישור  עו"ד או רו"ח של החברה על הרשאה כאמור  עם תאריך סמוך למועד החתימה.

את כל המסמכים יש להביא לפגישת החתימה.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il