psprt

בשנת 2015 חוקקה ממשלת פורטוגל חוק המאפשר למגורשי ספרד ופורטוגל מסוף המאה ה-15 ואילך לקבל אזרחות פורטוגזית, ובאמצעות כך דרכון אירופאי המאפשר תנועה חופשית ברחבי מדינות הגוש האירופי, כולל אפשרות למגורים ולעבודה ברחבי אירופה, וכולל אפשרות לנסיעה לארה"ב ללא בקשת ויזת תייר.

חוק זה  מאפשר קבלת דרכון לכל מי שיצליח להוכיח כי הוא צאצא למגורשי פורטוגל  או ספרד.

מדוע החוק תקף גם למגורשי ספרד ולא רק למגורשי פורטוגל?

מאחר ולאחר גירוש ספרד רוב רובם של היהודים עברו לפורטוגל באופן זמני ורק לאחר כארבע-חמש שנים גורשו מפורטוגל למדינות אחרות, פורטוגל מתקשה להראות מיהם היהודים ש"עברו" אצלה במהלך הדרך, לכן  היא הרחיבה את החוק באופן כזה שנדרשת הוכחה לקשר גנאלוגי למספר רב של מדינות, ובעצם ההשתייכות לקהילה ה"מזרחית", מאפשרת קבלת אזרחות למדינתה.

לפיכך, החוק כולל בתוכו אפשרות לספח אליו את מי שמוכיח קשר משפחתי לאזורים אחרים כגון תורכיה, יוון, עיראק, לבנון, טוניסיה,  לוב, מצרים, סוריה וקהילות אחרות ברחבי מדינות ערב, וגם קשר לקהילות שהתיישבו בהולנד ובאנגליה, בולגריה אלג'יריה ועוד…

לקביעת פגישה חייג/י  052-4241096 או צור/י קשר למייל  ilanit@ivr-law.co.il

ההליך להוצאת דרכון מפורטוגל הינו הרבה יותר קל ופשוט מההליך בספרד:

תחילה יש לקבל אישור מהקהילה היהודית בפורטוגל שאכן המבקש הינו בעל קשר משפחתי למגורשי ספרד, או פורטוגל, יודגש כי קשר כזה מוכח לא רק באמצעות מסמכים המוכיחים באופן ישיר כי קרוב המשפחה אשר גורש היה יליד או תושב מדינות אלו, אלא הוכחה להיותו ילדי אחת הקהילות המוזכרות לעיל מספיקה דיו לשם כך.

כמו כן יש להוכיח קשר תרבותי שמתקיים מאז הגירוש (השתייכות לעם היהודי והיותו "ספרדי")

אפשר להוכיח קשר לרשימת שמות המשפחה שערכה מדינת פורטוגל (יש לציין כי המדינה לא פרסמה רשימה זו, אך אנו מחזיקים מאגר רחב של שמות משפחה אשר ידוע לנו כי הם נמצאים ברשימה באופן ודאי, זאת לאור נסיון שלנו בקבלת דרכון פורטוגלי).

יש להדגיש כי גם אם שם המשפחה אינו נמצא ברשימה, עדיין אין זה סוף פסוק וניתן להוכיח את הקשר למגורשי ספרד, ללא הימצאות ברשימה שמות זאת, אשר בעצם אינה סופית.

במשרדינו, אנו מקיימים קשר רציף עם הקהילה היהודית בפורטוגל ועם משרד עורכי דין פורטוגזי ובאמצעותם אנחנו פועלים לשם השגת אזרחות פורטוגזית ללקוחותינו.

מאז יציאת החוק בשנת 2015 פעלנו להשגת אזרחות למאות לקוחות וממשיכים בעבודה זו במלוא המרץ.

לקביעת פגישה חייג/י  052-4241096 או צור/י קשר למייל  ilanit@ivr-law.co.il