העברת מניות בחברה

bourse-01-1240675-638x418

 

העברת מניות בחברה בעיקרון נעשית באמצעות טופס עליו חותם בעל תפקיד בחברה עצמה מול עורך דין ובו נרשמים בעלי המניות החדשים. את הטופס יש לשלוח לרשם החברות לשם עדכון הרישום במרשם, עדכון זה מתבצע תוך 21 יום לכל היותר, מהיום שהטופס הגיע לרשם.

עם זאת ולמרות שהביצוע עצמו הוא פשוט, הרי שיש למעשה זה השלכות כלפי אלו המועברים אליהם המניות , לכן יש לערוך בדיקות מעמיקות לגבי מצבה של החברה בטרם עושים את ההעברה עצמה. יש לערוך בדיקה בנסח החברה, לבדוק אילו התחייבויות יש לחברה, והאם קיימות נגדה תביעות משפטיות או תביעות עתידיות,  לבדוק את השעבודים  הרשומים ברשם החברות, ברשם המשכונות ובנכסי החברה (נניח שאם לחברה יש נכסי מקרקעין אז יש לבדוק שעבודים ספציפיים לגביהם בלשכת רישום המקרקעין, המנהל או החברה המשכנת וברשם המשכונות).

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

העברת מניות מתבצעת בשתי סיטואציות, העברת מניות מלאה  והעברת מניות חלקית.

העברת מניות רגילה מתבצעת כאשר חברה מועברת מבעלים אחד לבעלים אחרים, זה יכול להתבצע הן בחברות שאינן פעילות, ואז בעצם הבעלים החדש קונה סוג של "מבנה "שהוא כבר מוקם אצלה רשם החברות, חברה קיימת ורשומה, ובאופן כזה אותו אדם אשר מעוניין להפעיל חברה חדשה "חוסך" לעצמו אגרת הקמת חברה ברשם החברות. והן בחברות פעילות שהבעלים מעוניינים להעביר את הפעילות בהן לאחר.

כאשר מעבירים את המניות במלואן כמובן שביחד עם זאת יש לבצע עדכון ברשם החברות בעניין כתובתה של החדשה של החברה (במידה והפעילות הפיזית עוברת למקום אחר)  וגם עדכון של תקנון החברה והדירקטוריון בחברה, וכמובן שאם מעוניינים אז גם שינוי שם החברה.

העברת מניות חלקית מתבצעת ברגע שבעלי החברה מעוניינים למכור את חלקם בחברה, או שהחברה מעוניינת לתת חלקים ממנה לבעל מניות חדש נוסף או באמצעות דילול של המניות הקיימות משאר בעלי המניות (בהסכמתם) או באמצעות הנפקת מניות חדשות על פי החלטת החברה כדין.

בשני המצבים חשוב מאוד לערוך הסכם בין בעלי המניות החדשים לבין בעלי המניות הקיימים ו/או היוצאים.

הסכם כזה צריך לכלול בתוכו את כל ההסכמות הקיימות בין הצדדים, את החובות והזכויות שלהם ואת ההצהרות שעל בסיסן מתבצעת ההעברה.

כמו כן יש לעדכן את הפרטים שדרושים עדכון בתקנון החברה, על מנת שההסכמות שחייבות להיות רשומות בתקנון יקבלו משנה תוקף.

נוסף על כל האמור לעיל  יש לעדכן את הרישום בפנקס החברה הנמצא אצל החברה ולהכליל בו ישיבות דירקטוריון שבהן מתקיימות ההחלטות לעניינים האמורים על פי המניין הדרוש ועל פי הדין.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il