​לעיתים חברות נדרשות לבצע אימות חתימה של מורשיי החתימה בשם חברה, מול נוטריון.

תפקידו של הנוטריון בפעולה זו היא לוודא כי החותם על המסמך הינו חותם מוסמך לבצע את הפעולה על ידי החברה – אשר בשמה הוא חותם.

מאחר ואין מרשם כללי בו ניתן לבדוק את כלל מורשיי החתימה של "החברה", על הנוטריון לראות החלטת דירקטוריון בעניין זה והחלטה זו צריכה לכלול תאריך סמוך למועד החתימה.

לשם כך על הנוטריון לוודא את זהותם של האנשים החותמים בפניו, ואת היותו של האדם מורשה חתימה בשם החברה.

יש לאמת זאת ע"י ראיה בכתב.

לפיכך יש להציג:

1) תעודת זהות החותם.

2) תעודת רישום של החברה.

3) החלטת דירקטוריון על הרשאה לחתימה בשם החברה.

4) מכתב אישור  עו"ד או רו"ח של החברה על הרשאה כאמור  עם תאריך סמוך למועד החתימה.

את כל המסמכים יש להביא לפגישת החתימה.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il