מהי מדיניות החזרת טובין? בעל עסק? כדאי שתתעדכן!!

PLATA

תקנות ביטול עסקה:

בשנת 2010 חוקקה הכנסת תקנות לביטול עסקה, אשר מטרתן להקל על הצרכן לבטל עסקאות שבוצעו, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות אלו.

לאור העובדה שתקנות אלו נוגעות לכולנו כצרכנים, הרי שהיה "באז" תקשורתי סביב תקנות אלו, מה שיצר דווקא בלבול בקרב הציבור לגבי מה מותר ומה אסור לבעלי העסקים ככל שזה נוגע להחזרת טובין, או לזיכויים שניתנים לצרכן.

לפיכך אני כותבת מאמר זה, על מנת לעשות סדר בעניין, מה מותר ומה אסור ובעצם מה אומרות התקנות.

ראשית התקנות מאפשרות לצרכן לבטל עסקה בתנאים מסוימים, תחילה עליו להשיב את הטובין (כלומר את מה שנרכש) טובין אלו אמורים להיות שלמים ולא פגומים וכמו כן שלא נעשה בהם שימוש. התקנות מציינות כי החזרת הטובין באריזתם המקורית תהווה ראיה לכך שלא נעשה בהם שימוש.

עדיין ולמרות זאת הרי שאין התקנות אומרות שקיימת חובה להחזיר את הטובין באריזתם המקורית, אלא שאם יעשה כך הצרכן הרי שלא ניתן יהיה לטעון כנגדו שהוא עשה שימוש במוצר.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

הצגת מדיניות החזרת טובין:

באופן עקרוני כל עסק שמציג, או המוכר טובין לצרכן, צריך להציג, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם;

במודעה יצוין בעל העסק אם ניתן להחזיר את המוצר ויציין גם את ההגבלות לגני החזרת מוצרים ואת תנאי ההחזרה ואת אופן ההחזרה, אם יציין כי לא ניתן להחזיר את המוצר בכל דרך שהיא וכי אין לצרכן זכות לבטל את העסקה או לקבל חזרה את כספו, יסייג את הודעתו באופן שיובהר כי האמור בהודעה אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

לא הציג בעל העסק מודעה לגבי מדיניות החזרת טובין, חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין.

מדיניות ביטול לפי סוגי מוצרים:

בעסקאות שבהן נרכשו מוצרי ריהוט, ציוד לבית ולגן (למעט כלי אוכל לא ארוזים), מכשירי חשמל, ומכשירים אלקטרוניים, מטהר מים ומתקן למים מינרליים, ושעונים – רשאי הצרכן לבטלם בתוך 14 יום מיום שקיבל את המוצרים כמו כן לגבי הפריטים שצוינו לעיל, פתיחת אריזתם המקורית לא תיחשב שימוש או פגימה במוצרים רק מעצם פתיחתה, לעומת זאת חיבור המוצרים לחשמל, לגז או למים כן ייחשב שימוש לעניין התקנות.

כאשר מדובר בביגוד והנעלה, ניתן לבטל את העסקה  רק לתקופה שמיום הרכישה ועד שני ימי עסקים לאחריה ובלבד שהתווית שעל המוצר לא הוסרה במידה וישנה תווית שכזו.

אם מדובר ברכישת שירות כגון מלון (הארחה), נסיעה, חופש או בילוי בישראל, חוגים או קורסים (מעט פסיכומטרי) ניתן לבטל את העסקה  רק בתוך 14 יום מיום שנחתם ההסכם (או לצורך העניין שולמה העסקה) בתנאי שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת השירות.

כאשר מדובר ברכישת שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, עסקת נופש  או שירותי נסיעה שנרכשים לטווח ארוך (כגון קופונים שניתנים למימוש לתקופה של שנה קדימה), חברות במועדון הנחות, שירותי טלפון נייח או נייד, שירותי אינטרנט, כבלים, מנוי במועדוני כושר/בריאות, מנוי בחברות הכרויות או שידוכים, מנוי להגרלות/הימורים, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום מסירת ההסכם בכתב לפי המאוחר  (כלומר אם נחתמה העסקה ביום ראשון ואילו ההסכם נמסר אליכם ביום שלישי לאחר מכן, אזי יש לספור 14 יום מיום שלישי). תקופה זו של 14 יום תחל ממועד כאמור בין אם כבר התחילו לתת את השירות ובין אם לא, וגם אם העסקה היא לתקופה קצובה.

כאשר מדובר ברכישת שירות הנמכר במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" –

אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור, ניתן לבטל את העסקה כדלקמן:

אם מדובר בטובין (מוצרים פיזיים) בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר או השירות.

אם מדובר בשירות בתוך  14 יום מיום עשיית העסקה או קבלת החוזה בכתב לפי המאוחר , גם אם כבר החלו לתת את השירות וגם אם לא וגם אם העסקה היא לתקופה קצובה.

 אם מדובר בעסקה שהיא אינה עסקה מתמשכת  בתוך 14 ימים מיום שבוצעה העסקה ועד שני ימי עסקים לפני תחילת השירות.

כאשר מדובר ברכישת  רכב חדש שנרכש מיבואן, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן.

כאשר מדובר ברכישת  תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים ניתן לבטל את העסקה בתוך שני ימי עסקים  מיום עשיית העסקה.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

החזרת התמורה:

אם ביטל הצרכן את העסקה בהתאם לתנאים שהוסברו לעיל, ישיב בעל העסק את התמורה בניכוי דמי ביטול העסקה (בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך, ואם העסקה בוצעה בכרטיס אשראי וחברת האשראי גבתה מבעל העסק תשלום בעד הסליקה בעסקה שבוטלה, רשאי בעל העסק לנכות את התשלומים שנגבו ממנו ) , ובתנאי שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה, או פתק החלפה או כל הוכחה אחרת המעידים על ביצוע העסקה תאריך ביצועה, אמצעי התשלום, והסכום ששולם בעדה.

אם נדרש הצרכן  לרכוש טובין לצורך קבלת השירות זכאי הוא להחזיר גם אותם, בתנאי שלא עשה בהם שימוש.

אם בוצעה התקנה לצורך מתן השירות ישלם הצרכן בעד ההתקנה סכום שלא יעלה על 100 ₪.

אם העסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת אשר השירות שלה החל כבר, יבטל בעל העסק את השירות ויגבה מהצרכן את העלות היחסית בגין התקופה שניתן השירות.

כמו כן החזרת התמורה תתאפשר במקום שבו בוצעה העסקה וגם בסניפים אחרים או נקודות מכירה אחרות של בעל העסק אלא אם מדובר בזכיין (שהודיע על היותו זכיין באופן בולט) ואשר לו מערכת חשבונאית נפרדת מהעסק עצמו.

את התמורה ישיב בעל העסק במועד ביטול העסק ככל שניתן ולא יאוחר משבעה ימי עסקים.

התמורה תושב באופן שבו בוצע התשלום, כלומר אם בוצע התשלום באשראי תוחזר באמצעי זה ואם במזומן אזי במזומן, וככה בהתאמה לאופן ביצוע התשלום.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

התקנות מגבילות את הזכות לבטל עסקה, ולפיה קובעות מוצרים מסוימים אשר בגינם לא יהיו התקנות תקפות ביניהן: ריהוט שהורכב בבית הצרכן, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה, טובין פסידים (כלומר מוצרים שמתכלים), מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים, גז, תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה;

מועד אספקה מאוחר:

נוסף על כך במידה והצרכן ביקש כי המוצר שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד האספקה.

תווי קניה: אם  נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

 

מה קורה אם בעל העסק לא עומד בתנאים לביטול עסקה שנקבעו בחוק? 

אם בעל עסק הפר את הוראות החוק בעניין זה רשאי בית המשפט לפסק לטובת הצרכן פיצויים ללא הוכחת נזק עד ל- 10,000 ₪ ואילו אם מדובר בהפרה חוזרת יכול בית המשפט לפסוק עד ל 50,000 ₪.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il