הידעתם? המעסיק חייב להעמיד מקום ישיבה לטובת עובד ואסור לו למנוע ממנו לשבת!!! אתם יכולים לתבוע בין ₪20,000 – ל-200,000 ₪ אם יעשה כן!!

silla

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

על פי החוק, מעסיק יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית נגד המפר.

ללא קשר להוראה הקודמת ולזכות העובד למקום ישיבה ולאפשרות לפיה אין למנוע ישיבה ממנו במהלך יום העבודה , המעסיק יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה.

לידיעתכם !! חוק זה מעניק לעובד זכות לתבוע פיצוי בסך 20,000 ₪ ללא הוכחת נזק – והמשמעות של כך היא שרק עצם הפרה שלו מזכה את העובד בפיצוי הנ"ל, בנוסף החוק מאפשר לבית הדין לפסוק לטובת העובד פיצויים עד לגובה של 200,000 ₪ פיצויים לדוגמא בהתחשב בנסיבות העניין ובחומרת העברה!!

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל   ilanit@ivr-law.co.il