האם תמיד חלה על המעסיק חובה לערוך שימוע?

בטרם מפטרים עובד חלה על המעסיק חובת השימוע.

מטרת השימוע היא מצד אחד להעביר לעובד את הסיבות בשלהן מבקש המעסיק לשקול את פיטוריו, ומצד שני ליתן לעובד את הזכות לטעון טענותיו בהקשר לנסיבות אלו ובעצם להגן על עצמו.

בשל כך נוצרו בפסיקה כללים לפיהן על המעסיק לפעול בעת זימונו של עובד לשימוע, כללים אלו משרתים מצד אחד  את זכותו של העובד להתכונן לשימוע שכזה, לדוגמא להביא עמו ליווי משפטי במידה והוא חושב שנדרש לליווי שכזה, ומצד שני הכללים באים להראות את כוונתו האמתית והכנה   של המעסיק לשמוע את גרסתו של העובד ולשקול בצורה כנה  את פיטוריו.

לפיכך על המעסיק לידע את העובד מראש ובכתב כי בכוונתו לפטרו, כמו כן ובאותה הזדמנות עליו לטעון בפניו את טענותיו לעניין הפיטורים ולזמנו מראש לשימוע.

זימון כזה נדרש להיות מספיק זמן מראש, באופן כזה שיאפשר לעובד זמן להיערך לקראת השימוע, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות ייעוץ באחר.

עובדים רבים נוהגים בהגינות ומגיעים לשימוע, אליו זומנו וינסו לטעון טענותיהם כנגד טענות הפיטורים שנפרסו  בפניהם, עובדים אחרים יוסיפו, ואף ישכילו להביא עימם עורך דין, במיוחד עם מדובר בעבודה ממוסדת, ובסיכון לאבד משרה יקרה. עם זאת עובדים אחרים יבחרו לנסות ולהתחמק בחוסר תום לב.

שימוש לרעה בהליך על ידי העובד יהפוך את יחסי הכוחות, באופן כזה שהעובד יראה בבית המשפט כמי שניצל את זכותו לרעה ובחוסר תום לב.

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ חייגו: 052-4241096 ilanit@ivr-law.com

אם כך מה עושים?

על המעסיק  לייתן הזמנות לעובד לטעון טענותיו, אם העובד לא מגיע על המעסיק  לנסות ולקבוע מועד חדש, וזאת על מנת לתת הזדמנות חוזרת לשימוע , עם זאת בית המשפט מתייחס למקרים כאלו והוא ייקח בחשבון את המעסיק כמי שנתן הזמנות השימוע בפני העובד, במיוחד אם העובד לא הביע התנגדותו לפיטורין בכתב (למרות חוסר היכולת שלו להתייצב פיזית לשימוע), למרות שיכל היה לעשות כן, או לסירוגין לא שלח נציג מטעמו לשימוע, או שלא היתה לו הצדקה מספקת להיעדרות זאת.

בכל אופן, מאחר ובעולם דיני עבודה כל מיקרה נידון לגופו, הן ביחס להסכם הקיים עם המעסיק, בין אם המעסיק נמצא תחת הסכם קיבוצי ספציפי או כללי, ובין אם קיים הסכם עבודה אישי  בין הצדדים, הרי שראוי שהעובד או המעסיק יתייעצו בזמן אמת עם עורך דין, על מנת לקבל את מלוא התמיכה בהקשר הספציפי ועל מנת להיחשף באופן מצומצם לתביעות משפטיות בעתיד, תוך מטרה למלא אחר הוראות החוק בצורה הטובה ביותר ולאפשר לעובד לקבל את זכויותיו מצד אחד ולהגן על עצמו מצד שני, ומבחינת המעסיק להקטין את סיכויי התביעה העתידיים.

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ חייגו: 052-4241096 ilanit@ivr-law.com