מה צריך לדעת לפני שחותמים על חוזה?

AGREEMENT

באופן עקרוני גם אם אנחנו לא שמים לב, אנחנו מתנהלים עם חוזים במהלך כל שלב ושלב וכל עשיה ועשיה בחיינו.

כשאנחנו נגשים לרכוש שירות, מהפשוט ועד המסובך ביותר, עצם הרכישה של השירות, גם אם לא עומד בפנינו הסכם מלא ובכתב, ביצוע העסקה לכשעצמה מהווה כריתת חוזה.

לדוגמא, כשעולים על האוטובוס ומשלמים על כרטיס אנו כורתים חוזה עם חברת הנסיעות לפיו אם אני משלם לך X  שקלים, אזי על הנהג להביא אותי בבטחה למקום  Y , זהו הסכם לכל דבר.

לכל הסכם שנכרת יש אלמנט של הצעה וקיבול  (צד אחד מציע לצד השני לקבל על עצמו משהו בתמורה, לרוב תמורה מסוימת ומוסכמת, ואילו הצד השני מסכים, ולפיכך מקבל על עצמו את ההסכם) ואילו הם שני אלמנטים אלמנטריים בכריתת חוזה –הצעה וקיבול.

לפיכך כאשר יש הצעה וקיבול אזי לרוב יהיה זה הסכם שנכרת, בין אם נכרת בכתב ובין אם נכרת בעל פה.

אמנם כפי שהובן מהאמור לעיל הסכם לא חייב להיות בכתב על מנת שיהיה הסכם, אבל החוק קובע שישנם סוגים מסוימים של הסכמים שחייבים להיות בכתב, אחרת לא ייחשבו כהסכמים, הדוגמא המובהקת לכך הינה הסכם לרכישת דירה.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il

דרישת הכתב:

אם רוצים להיות בטוחים שההסכם יתקיים על פי רצונות הצדדים עלינו לשאוף לכך שההסכם ייכרת בכתב והסיבה לכך היא שככל שהדברים מפורטים וכתובים בבהירות ונהירות ורצונותיהם של הצדדים משתקפים מהאמור בכתב, הרי שהסיכוי שהסכמות יהיו ברורות יותר יהיה גבוה בהרבה, וכך הסיכוי שהעסקה שלשמה נכרת החוזה תצליח יגבר, ולכן כדאי תמיד לעשות הסכמים בכתב.

כשכותבים הסכם בכתב כדאי להתייחס לכמה דברים:

מועד ומיקום החתימה על ההסכם (שלרוב (אך לא תמיד) יהיו רלוונטיים לעניין  הסמכות המקומית של בית המשפט אליו יש לגשת באותו עניין, כמובן בהתייחס לנושא עליו מדבר ההסכם, שכן ישנם פרמטרים נוספים לכך הנוגעים לאופי העסקה ואופי הצדדים.

אם רוצים לשנות את הסמכות המקומית ולקבוע בהסכם כי בית משפט ספציפי יהיה מוסמך לדון במקרה ותתעורר סוגיה בין הצדדים יש לציין זאת בהסכם, ולהדגיש כי ניתנת לבית המשפט הספציפי הזה הסמכות הבלעדית לדון בעניין ההסכם הזה.

הצהרות הצדדים לפני כריתת ההסכם:

יש חשיבות להתייחסות להצהרותיהם של הצדדים שקדמו להסכמות ואשר על בסיסן נוצרה העסקה והאמון לביצוע העסקה  בין הצדדים. לכן רצוי לפרתן בהסכם, לדוגמא: אם כורתים הסכם ליצוע שירות מסוים יש לרשום שאותו איש שירות מצהיר כי הוא מיומן ויש לו את הנסיון לביצוע השירות כאמור …

פירוט השירות, העסקה וחובות הצדדים: (מהות ההסכם) 

כמובן שיש להתייחס בהסכם באופן ברור לחובות ולזכויות של הצדדים, כלומר מה כל צד נותן ומה התמורה לאותו השירות/נכס שבבסיסו של ההסכם.

תמורה, מועדי תשלום ואופן התשלום: 

כמו כן חשוב לציין בהסכם מהי התמורה שמוסכמת בין הצדדים בתמורה לשירות/נכס נשוא ההסכם וחשב לציין באופן מפורט רת מועדי התשלום ואופן ביצוע התשלום (שיקים, העברה בנקאית, מזומן וכדומה). אם מדובר בביצוע תשלום מדורג יש לציין זאת במפורט, נניח שהחליטו הצדדים שהם מבצעים תשלום אחד בהתחלה ותשלום אחד לאחר סיום העבודה/שירות או מסירת הנכס אזי עליהם לפרט זאת בהסכם תוך ציון של מהו הסכם המדויק שניתן בהתחלה ובסוף ומהו המועד לביצוע תשלום כאמור.

תחילת ההסכם/ההתקשרות/השירות וסיומו:

חשוב לציין מתי ואיך מתחיל ההסכם, הרבה פעמים צדדים מתקשרים ביניהם אבל ביצוע העבודה לא מתחיל מיום ההתקשרות אלא ממועד מאוחר יותר, אז יש לפרט זאת בהסכם וגם יש להתייחס לסוגיה שיכולה להתעורר בעקבות כך שהצדדים קשורים בהסכם אך השירות טרם מתחיל (כלומר כמה זמן יש תוקף להסכמות בין הצדדים במידה וההסכם לא יוצא לפועל) כמו כן ולא חשוב פחות יש להתייחס לנושא סיום ההסכם, יש הסכמים שיסתיימו מטבעם (פוקעים מעצמם) עם סיום מתן השירות ויש הסכמים שיש לפרט מועד סיום מוסכם, ויש גם להתייחס לאופציה שאחד הצדדים ירצה לסיים את ההסכם ולצאת ממנו בטרם תסתיים ההתקשרות ויש לקבוע לכך כללים.

חובת תום הלב:

כשבאים לכרות הסכם חובה לבוא בתום לב שכן עקרון תום הלב הינו "עקרון על" בבואנו לחתום על הסכם.

הפרת הסכם:

במידה ואחד הצדדים מפר את ההסכם חשוב לרשום מהם הסנקציות שיופעלו עליו בעת הפרה שכזו.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il

ברירת מחדל- חוק החוזים:

חשוב לזכור כי חוק החוזים מקנה תרופות למקרים של הפרת הסכם, גם אם התרופות אינן מצוינות בהסכם, תלוי במקרה, סוגי התרופות הינן: השבה, פיצויים או קיום של ההסכם, במקרים שבהם ניתן ליישם קיום שכזה.

למה צריך עורך דין?

לחוזים יש שני פנים, הפן העסקי והפן המשפטי, כל איש עסקים  יידע להסדיר עם הצד השני את התנאים העסקיים של כל הסכם, עם זאת אין זה אומר שאותו איש יידע להיות ער לכל הסוגיות המשפטיות העלולות להתעורר בעקבות אותן הסכמות, לכן חשוב מאוד ככל שיהיה להתייעץ עם עורך דין ולתת לאיש מקצוע לנסח את ההסכמות אליהן הגיעו אנשי העסקים באופן כזה שההסכם לא רק ישקף את ההסכמות העסקיות בין הצדדים אלא גם יגן עליהם מבחינה משפטית.

עורך דין מנוסה יידע להעלות על הכתב הסכמות אלו באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים ויידע להגן על הלקוח שלו מסיטואציות אפשריות עתידיות שעלולות להתעורר בעקבות הסוגיה הספציפית הנסחרת באותו ההסכם.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il