צו ירושה או צו קיום צוואה:

לאחר פטירתו של אדם ועל מנת שיהיה אפשר לבצע דיספוזיציה ברכושו של המנוח יש צורך לבצע הליך של צו ירושה או צו קיום צוואה.

במידה והמנוח הותיר צוואה אזי ההליך הנכון יהיה בקשה  לצו קיום צוואה, ואם המנוח לא הותיר אחריו צוואה ההליך הנכון לביצוע יהיה בקשה  לצו ירושה.

את הבקשות יש למלא באופן מוקפד, ויש לבצע מספר הליכים בטרם הגשתם, ביניהם הודעה לשאר היורשים בגין הגשת הבקשה כאמור.

לעיתים ישנן צוואות שאינן חלות על חלקו או כלל הרכוש של המנוח, במקרים כאלו יש לגשת לשני התהליכים במקביל.

את הבקשה יכולים להגיש באופן עצמאי, אך טעות קטנה ביותר תגרור החזרת הבקשה למבקש על ידי הרשם ועיכוב הוצאת הצו.

אם המגיש אינו מיומן בביצוע הליך הוצאות הצו, הוצאתו יכולה להפוך להיות מסורבלת ולקחת זמן רב.  לכן רצוי להגיש את הבקשה בליווי עורך דין, שיכל לבצע את ההליך במקצועיות ובכך להפוך את התהליך ליעיל ומהיר.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

מי יכול להגיש את הבקשה:

את הבקשה יכולים להגיש יורשי המנוח או יורשיהם.

אילו פרטים יש לרשום בבקשה ואילו מסמכים יש לצרף לה:

  • יש לרשום את פרטי המנוח ולצרף תעודת פטירה.
  • יש לרשום את פרטי היורשים, את כתובת המגורים שלהם ואת מספר תעודת הזהות שלהם ואת חלקם בעיזבון ואת כשירותם המשפטית. (בגיר, קטין או פסול דין)
  • כאמור יש לצרף אישור דואר רשום על שליחת הודעה לכל אחד מהיורשים בגין הגשת הבקשה.
  • במידה ומדובר בצו קיום צוואה יש לצרף צוואה מקורית חתומה על ידי המנוח.
  • יש לצרף תצהיר חתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עורך דין.
  • יש לצרף תשלום אגרות (שתי אגרות: אגרת רשם ואגרת פרסום).

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

התהליך:

לאחר הגשת הבקשה, הרשם יבחן את הבקשה ואת תקינותה, כמו כן יבדוק שלא הוגשה בקשה לאותו מנוח קודם לכן.

נוסף על כך אם מדבר בבקשה לצו ירושה יבדוק הרשם שאין צוואה מופקדת  ואם מדובר בצו קיום צוואה יבדוק שאין צוואה אחרת מאוחרת יותר, או מוקדמת שלא הוצהר עליה.

לאחר ביצוע הבדיקות כאמור ולאחר אישור תקינותה של הבקשה הרשם יפרסם אותה בעיתון, וישלח את הבקשה במקביל ליועץ המשפטי לממשלה לתגובתו.

במידה ובעקבות הפרסום מוגשת בקשה להתנגדות, התיק יעבור לדיון בבית הדין לענייני משפחה.

במידה ולא תוגש התנגדות ולא תקום התנגדות של היועמ"ש  ינפיק הרשם צו ירושה / צו קיום צוואה למנוח בסופו של ההליך.

עם הצו הזה יוכל לגשת היורש לכלל הגורמים המחזיקים בזכויותיו של המנוח ולעשות העברת זכויות של הנכסים על שמו.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il